27 Temmuz 2013 Cumartesi

Mudo Personel Alımı İş Başvurusu 2013

Mudo Personel Alımı İş Başvurusu 2013


Mudo’da çalışmak ister misiniz?Mudo iş başvurusu ve Mudopersonel alımı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmanız için Mudo insan kaynaklarını araştırdık. Mudo iş başvurusu yapmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Vizyon & Misyon
Mudo İnsan Kaynakları, sistemlerinde çağdaş ölçüleri kullanarak, mevcut çalışanlarının mutluluğunu sağlamayı ve çalışmak için öncelikli tercih edilecek şirketler arasında yer almayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda tüm merkez ve mağaza çalışanlarına ihtiyaç duydukları her konuda gerekli desteği sağlamaktadır.
Temel Yetkinliklerimiz
Her çalışanımızın sahip olduğu ve paylaştığı ortak değerlerimiz;
-Sürekli öğrenme isteği ve yüksek gelişme düzeyine sahip olmak,
 • * Kendisine aktarılan bilgi ve becerileri anlayıp hayata geçirecek kapasitesi vardır.
 • * Yeni fikirler edinmek ve bilgisini arttırmak için sistematik araştırma yapar ve bilgi toplar.
 • * Bilginin kendisine hazır olarak ulaşmasını beklemez, yeni şeyler öğrenmeye ve sorumluluk almaya isteklidir.
 • -Ticari bakış açısına sahip olmak,

 • * Yeni fikirler ve alternatif çalışma yöntemleri geliştirir.
 • * Yeni, karlı iş fırsatlarını belirler ve hayata geçirir.
 • * Bugünün devamlılığını sağlarken, geleceği de düşünerek çalışır.
   -Global bir vizyona sahip olmak,

 • * En az bir yabancı dili (İngilizce) yazar ve konuşur.
 • * Türkiye dışında olup biten gelişmeleri araştırır ve farkındadır.
 • * İş dışında da aktif bir sosyal yaşamı ve kendisini geliştiren ilgi alanları vardır.
   -İş bitirici olmak,

 • * Pratik ve hızlı çalışır, sonuca çabuk ulaşır.
 • * Aynı anda birkaç iş ve projeyi başarıyla yürütebilir.
 • * Ulaşılması güç hedefler belirler ve bu tarz sorumlulukları başarıyla yerine getirir.
   -Detayları önemsemek,

 • * Planlı, programlı ve düzenli çalışır.
 • * Her detaya dikkat eder, dikkatlidir, yaptığı işin hatasız olmasını hedefler.
 • * Bakmasını bilen, farkın bilincinde olan bir görüşe sahiptir.
   -Tutarlı olmak, kişiler arası ilişkilerde etkin olmak,

 • * İş ortamındaki diğer kişilere ve çalışma arkadaşlarına karşı tutumu olumludur.
 • * Konuşmaları, fikirleri ve davranışlarındaki tutarlılık karşısındakilere güven verir.
 • * Var olan koşulları tarafsız olarak değerlendirir ve gerçekçi önerilerde bulunur.
 • * İşin doğasından kaynaklanan baskıyı kontrol edebilir, duygu ve düşüncelerini çalışma ortamına dengeli bir şekilde yansıtır.
 • * Kişisel görüntüsü ve davranışlarını çalışma yaşamına uygun şekilde düzenler.
   -Yaptığı işi sahiplenici bir çalışma tarzını benimsemek,

 • * İşini kendi kişisel sorumluluğu olarak hisseder ve buna uygun davranır.
 • * Sorumluluğundaki işlerin, istenen zaman ve kalitede sonuçlanmasına kadar olan bütün aşamalarıyla ilgili bilgi sahibidir.

Blog Arşivi