13 Temmuz 2013 Cumartesi

Erzurum Belediyesi Personel Alımı

Erzurum Belediyesi Personel Alımı


Erzurum Belediyesi’ne iş başvurusu yapmak için sayfamızdan Erzurum Belediye’sinin tarihçesini inceleyin, devamında Erzurum Belediyesi Personel ilanları ve Erzurum Belediyesi İşçi Alımı haberlerine ait linki bulabilirsiniz.
Ülkemizde kurulan ilk belediyeler arasında yer alan Erzurum Belediyesinin tarihi 1866 yıllarına dayandığı, ancak bugün kabul edilen resmi kayıtlarda kuruluşunun 1923 olduğu, daha sonra 09.09.1993 tarih ve 21693 sayılı RG de yayımlanarak yürürlüğe giren 02.09.1993 tarih ve 504 sayılı KHK ile büyükşehir statüsüne kavuşarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi adını almıştır.5216 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayanılarak 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2008 tarih ve 2008/126 numaralı kararıyla oluşturulan teşkilat şemasına göre hizmet vermektedir.
Erzurum Belediye’sinin iletişim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Blog Arşivi